1. Bestelgegevens ("ITEM"-parameters)

Bij sommige betaalmethodes moet u gedetailleerde bestelgegevens doorsturen. U kunt dit doen met behulp van de volgende velden:

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Veld / Formaat Omschrijving

ITEMATTRIBUTESxx

AN, 50

Item-eigenschappen (grootte, kleur enz.) (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMATTRIBUTES1, ITEMATTRIBUTES2, etc.)

ITEMCATEGORYxx

AN, 50

Item-categorie (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMCATEGORY1, ITEMCATEGORY2, etc.)

ITEMCOMMENTSxx

AN, 255

Opmerkingen bij het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMCOMMENTS1, ITEMCOMMENTS2, etc.)

ITEMDESCxx

AN, 16

Omschrijving van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMDESC1, ITEMDESC2, etc.)

ITEMDISCOUNTxx

N,10

Korting op het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMDISCOUNT1, ITEMDISCOUNT2, etc.)

ITEMIDxx

AN, 15

Identificering van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMID1, ITEMID2, etc.)

ITEMNAMExx

AN, 40

Item-naam (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMNAME1, ITEMNAME2, etc.)

ITEMPRICExx

N, 50

Item-prijs (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMPRICE1, ITEMPRICE2, etc.)

ITEMQUANTxx

N, 50

Item-hoeveelheid (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMQUANT1, ITEMQUANT2, etc.)

ITEMQUANTORIGxx

AN, 50

Maximale hoeveelheid per item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMQUANTORIG1, ITEMQUANTORIG2, etc.)

ITEMUNITOFMEASURExx

AN, 50

Maateenheid van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMUNITOFMEASURE1, ITEMUNITOFMEASURE2, etc.)

ITEMVATxx

N, 50

Btw-bedrag van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMVAT1, ITEMVAT2, etc.)

ITEMVATCODExx

N, 50

Btw-code van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMVATCODE1, ITEMVATCODE2, etc.)

ITEMWEIGHTxx

N, 10

Gewicht van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMWEIGHT1, ITEMWEIGHT2, etc.)

2. Leverings- en facturatiegegevens

Bij sommige betaalmethodes moet u gedetailleerde leveringsgegevens verzenden. Gebruik hiervoor de volgende velden:

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Veld / Formaat Omschrijving

CIVILITY

AN, 5

Factuur: aanhef (Dhr., Mevr, Dr., enz.)

CUID

AN, 50

Sociale-zekerheidsnummer/registratienummer bedrijf

ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY

AN, 40

Factuur: plaats

ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE

AN, 2

Factuur: landcode (BE, FR, NL, DE, enz.)

ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_FIRST

AN, 35

Factuur: voornaam

ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_LAST

AN, 35

Factuur: familienaam

ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE

AN, 10

Factuur: postcode

ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1

AN, 35

Factuur: adres

ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_NUMBER

AN, 10

Factuur: huisnummer

ECOM_SHIPTO_DOB

yyyy-MM-dd

Geboortedatum

ECOM_SHIPTO_ONLINE_EMAIL

AN, 50

Levering: e-mailadres

ECOM_SHIPTO_POSTAL_CITY

AN, 25

Levering: plaats

ECOM_SHIPTO_POSTAL_COUNTRYCODE

AN, 2

Factuur: landcode (BE, FR, NL, DE, enz.)

ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_FIRST

AN, 35

Levering: voornaam

ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_LAST

AN, 35

Levering: familienaam

ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_PREFIX

AN, 10

Levering: burgerlijke staat (Dhr, Mevr, enz.)

ECOM_SHIPTO_POSTAL_POSTALCODE

AN, 10

Levering: postcode

ECOM_SHIPTO_POSTAL_STATE

AN, 2

Levering: staat (ISO-code*)

ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_LINE1

AN, 35

Levering: adres

ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_NUMBER

AN, 10

Levering: huisnummer

ORDERSHIPCOST

N

Leveringskosten

ORDERSHIPMETH

AN, 25

Leveringsmethode

ORDERSHIPTAXCODE

N

Belastingcode levering

(*ISO-codes voor staten in de VS vindt u hier. Voorbeeld: AL (Alabama), FL (Florida))